Om Næringar

Under denne fana (NÆRINGAR) vil me presentere ulike næringsdrivande i bygda - først og fremst dei som har annonse på sidene våre. Det er tenk å vere ein omtale og presentasjon av verksemder der dei sjølve kan vere med på utforminga. Det vil også vere høve til å leggje inn bilete knytte til veksemda.

Redaksjonsgruppa har bestemt at omtale og evt. annonse skal vera gratis ut 2009. Seinare må betaling avtalast mellom annonsør og Redaksjonsgruppa.

På sidene nedanfor har me lagt inn informasjon, som døme, på nokre verksemder. Noko av informasjonen er tatt frå "Julebygdbøkene" og er tenkt som eksempel på presentasjon.

Ta kontakt med Redaksjonsgruppa om du ønskjer meir informasjon.

 
<< Forrige

Henvendelser vedrørende Julebygda.com

Tore Folkvord

N.N.

N.N.

Austvoll Trevare
Rubicon
Thutre
Trippelbygg
Lothe Rør AS
Kverneland Næringspark
Jonas Hegre AS
Årsvold Kran og Hydraulikk
Øyvind Asheim
Leavarden Holding
Gabbi
Klingsheim Hogst & Hage
Lothe Bygg
Folkvord planter
Folkvord Gårdsutsalg
Nettstedet er utviklet av InBusiness AS