Julebygda idrettslag

 

Årsmøte i JIL holdes søndag 10.03.2018 kl. 20:00
Saker som ønskes tatt opp kan sendes Stine Tuxen (stuxen@gmail.com / 98219344) innen 24.02.2019.

Foreløpig saksliste årsmøte

 1. Godkjenning av de stemmeberettigede.
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 3. Valg av
          I.        Dirigent
          II.        Referent
         III.        To medlemmer til å signere protokollen
 4. Behandling av årsberetning for 2018
 5. Behandling av regnskap for 2018
 6. Fastsettelse av medlemskontingent
 7. Fastsettelse av treningsavgift
 8. Vedtakelse av idrettslagets budsjett
 9. Behandling av idrettslagets organisasjonsplan
 10. Valg av roller og verv i henhold til organisasjonsplan, herunder:

                      I.        Leder
                     II.        1 styremedlem
                    III.        1 varamedlem
                   IV.        2 revisor
                    V.        Representanter til 17.mai komite
                   VI.        Representanter til rådet for Grendehuset
                  VII.        Valgkomite

 

Lag pr 17.01.2017

 

JIL har barneturn (to partier),  fotballgruppe med fire barnelag og ett herrelag, dametrim og herretrim.

Rent idrettslag2016

Julebygda idrettslag tar avstand fra bruk av dopingmidler. Våren 2016 ble det utarbeidet en antidoping policy for JIL og vi ble registrert som Rent Idrettslag.
Informasjon om antidoping ligger her: http://www.antidoping.no/

Historikk

Det har gått litt opp og ned med idrettslaget i Julebygda. Det første Malmheim Idrettslag (M.I.L.) vart starta 1.7. 1939 og fyrste året var det bare herrefotball som aktivitet, men etterkvart kom det og til turn . I 1940 kom krigen og okkupasjonsmaktene sette forbod mot alle lag og foreningar som ikkje ville la seg nazifisera. I 1942 vart derfor laget lagt ned under resten av krigen. Våren 1946 vart laget starta opp att men då med navnet Julebygda Idrettslag (J.I.L) Det vart etterkvart stor aktivitet i laget med gode lag som hevda seg bra. Damehåndballaget i 1946 var blant dei beste i kretsen med resultat som 12-1 over Viking, 6-1 over Ulf, 6-4 over Ålgård og 6-4 over Sola. Så gjekk det nedover igjen og i 1956 vart laget nedlagt nok ein gong.

I 1969 vart laget starta opp att og då med det gamle navnet, Malmheim idrettslag. Laget fekk etterkvart mange aktive og i 1977 vart det opna ny idrettsbane på Malmheim. Det var og idrettslaget som tok initiativet til å bygge grendahuset.

I 2008 vart navnet igjen skifta til Julebygda Idrettslag og laget er nå registrert med dette navnet i Brønnøysundregistret. Dette vart bekjentgjort på grendahuset sitt 20 års jubileum

I 2009 fylte laget 40 år.

 
<< Forrige

Henvendelser vedrørende Julebygda.com

Tore Folkvord

N.N.

N.N.

Austvoll Trevare
Rubicon
Thutre
Trippelbygg
Lothe Rør AS
Kverneland Næringspark
Jonas Hegre AS
Årsvold Kran og Hydraulikk
Øyvind Asheim
Leavarden Holding
Gabbi
Klingsheim Hogst & Hage
Lothe Bygg
Folkvord planter
Folkvord Gårdsutsalg
Nettstedet er utviklet av InBusiness AS