Om Bydelsutvalget

Malmheim og Soma bydelsutvalg har følgende medlemmer:

Navn

Epost

Mobil

Ingeborg Fjotland (H)

ingeborg.fjotland@sandnes.kommune.no

980 05 209

Stig Atle Haakull (H)

sah@ows.no

932 40 328

Audun Stokka, nestleder (FRP)

austokk@online.no

975 61 866

Kristine Edland, leder (SP)

guedl@online.no

980 97 378

Marit Sveinsvoll (SP)

msts@online.no

416 99 124

Kristine Mæland

kristine_125@hotmail.com

413 18 576

Margrethe Hollund

Margrethe.Hollund@lyse.net

950 62 192

Bydelsutvalgets formål og gjøremål skal være:
Et politisk organ  som bidrar til lokalt engasjement for nærmiljøet.
En kanal for dialog mellom innbyggerne i området  og kommune.
Et høringsorgan for politiske beslutninger som berører innbyggerne  i bydelen.


Som  høringsorgan:
Bydelsutvalget skal uttale seg i saker som forelegges dem av andre kommunale organer innen den frist som settes. Når saken angår bydelen spesielt  skal bydelsutvalget få oversendt  saker som  byggesaker,  plansaker , reguleringsplaner, etablering av private og offentlige servicetilbud. Det har og ansvar for å fremskaffe lokale stedsnavn.

Møter:

Bydelsutvalget får kvart år tildelt ca kr 10.000.- av kommunen som fordeles til lag eller foreninger i bydelen, men det kan ikke deles ut som ordinært driftstilskudd.
Søknadsfrist er 1. november og pengene blir fordelt på første møte etter at søknadsfristen er gått ut.

Malmheim og Soma bydelsutvalg sine møtedatoer kan  en finne på www.sandnes.kommune.no
Og under Politikk går en inn på bydelsutvalg og deretter på høgre side  går en inn på møteplaner. Der ligg møtedatoer med saker og referat fra de møtene som har vært.

Datoene for Malmheim bydelsutvalg i 2013 er nå klare.
Møtene er åpne for publikum, og starter kl 18.00 på Julebygda grendahus.

Møtedatoer: 

  • 4. februar
  • 18. mars
  • 6. mai
  • 24. juni
  • 2. september
  • 28. oktober
  • 2. desember
 
<< Forrige

Henvendelser vedrørende Julebygda.com

Tore Folkvord

N.N.

N.N.

Austvoll Trevare
Rubicon
Thutre
Trippelbygg
Lothe Rør AS
Kverneland Næringspark
Jonas Hegre AS
Årsvold Kran og Hydraulikk
Øyvind Asheim
Leavarden Holding
Gabbi
Klingsheim Hogst & Hage
Lothe Bygg
Folkvord planter
Folkvord Gårdsutsalg
Nettstedet er utviklet av InBusiness AS