Gammeldanslaget

Julebygda Gammaldanslag

Julebygda Gammeldanslag holder til i Julebygda Grendahus på Malmheim utenfor Sandnes. Laget har p.t. ca. 180 medlemmer og har fast dansekveld hver mandag fra kl. 19.30 til kl. 21.30. I tillegg arrangerer laget dans på søndager i samarbeid med andre danselag på Nord-Jæren.

Disse dansene alternerer mellom de forskjellige lagene og blir kunngjort på danselister distribuert gjennom de respektive danselag som deltar i danseringen. Både mandagsdansen og søndagsdansene er åpne dansekvelder for alle. I tillegg har laget vårfest og høstfest for lagets medlemmer.
Dette er fester med middag, underholdning og dans.

Det er videre blitt vanlig at man har tur på sommeren. Disse turene arrangeres i samarbeid med distriktets turoperatører. På disse turene har man ofte med spillemann som underholder underveis eller spiller til dans på kvelden.

Vårens dansesesong avsluttes gjerne med grillkveld og dans i Ølbergtunet på Ølbergstranden eller i Fritidshuset Orre.

Høstens sesong avsluttes med kaffe, julebrød og julekaker på siste mandagsdans før jul. 

 
<< Forrige

Henvendelser vedrørende Julebygda.com

Tore Folkvord

N.N.

N.N.

Austvoll Trevare
Rubicon
Thutre
Trippelbygg
Lothe Rør AS
Kverneland Næringspark
Jonas Hegre AS
Årsvold Kran og Hydraulikk
Øyvind Asheim
Leavarden Holding
Gabbi
Klingsheim Hogst & Hage
Lothe Bygg
Folkvord planter
Folkvord Gårdsutsalg
Nettstedet er utviklet av InBusiness AS